Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmeid töötleb Just Optika OÜ (edaspidi “ettevõte”). Reg nr: 16137161; Juriidiline aadress: Harjumaa, Tallinna linn, Lubja tn 7b-1, 10115; Telefon: +372 55581407; Email: info@justoptika.ee.

Töödeldavad isikuandmed

Ees- ja perekonnanimi; Telefoni number; E-mail; Soovitud teenuse valik.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmeid kasutatakse kliendi broneeringute haldamiseks ja nägemiskontrolli ja teiste antud valdkonna teenuste osutamiseks.
Online broneerimisjaloo andmeid (broneeringu kuupäev, teenus, kliendi andmed) kasutatakse broneeritud teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi. Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebilehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad kellele info edastatakse

Isikuandmed edastatakse ettevõtte klienditoele broneeringute haldamiseks ja kliendiküsimuste lahendamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmete ligipääs

Isikuandmeid hoitakse veebimajutus.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Juurdepääs isikuandmetele on optikasalongi töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada teenuse osutamisega seonduvaid küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
Veebileht rakendab ajakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmetega tutuvumine ja parandamine

Oma isikuandmetega saab tutvuda klienditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest ettevõtet e-posti teel.

Säilitamine

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust ettevõttega e-posti teel.
Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest ettevõtet e-posti teel.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel:
Just Optika OÜ
Reg nr: 16137161
Juriidiline aadress: Harjumaa, Tallinna linn, Lubja tn 7b-1, 10115
Kaupluse aadress: Pärnu mnt 106, 11312 Tallinn
Telefon: +372 55581407
e-kiri: info@justoptika.ee